Σχετικά με εμάς

Η Data & Decisions είναι μια ατομική εταιρία που ιδρύθηκε από τον Ντρ. Γιάννη Γκαντάρα το 2018 με αντικείμενο την διαχείριση και ανάλυση δεδομένων αλλά και την συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία τους.

Διαθέτοντας πλούσιο ερευνητικό έργο δημοσιεύσεων (7) και συγγραμμάτων (1) διεθνούς κύρους με εξέχοντες επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού, >10 έτη προϋπηρεσίας, παρέχω εξειδικευμένες & πιστοποιημένες υπηρεσίες επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων.

Υπηρεσίες

Προσφέρουμε υπηρεσίες υλοποίησης των έργων συμμόρφωσης κατά ΓΚΠΔ και υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων κατόπιν σχετικής πιστοποίησης και με εκτεταμένη εμπειρία σε σχετικά έργα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Σχετικά με τον Ντρ. Γιάννη Γκαντάρα

Εξειδικεύομαι στο να μετατρέπω τα δεδομένα σε στοχευμένες αποφάσεις με στόχο την βελτίωση των επιδόσεων και των διαδικασιών διαφόρων τύπων επιχειρήσεων.

Επαγγελματική Εμπειρία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας.

Θες Γάλα: Υπεύθυνος Ολοκλήρωσης και Ανάλυσης Δεδομένων.

ICAP: Senior Data (Επιστήμονας Ανάλυσης Δεδομένων).

Malomatia / Hamad Medical Corporation (Κατάρ): Senior Clinical Analytics Consultant (Σύμβουλος Ανάλυσης Κλινικών δεδομένων).

NCR / Teradata (Αθήνα – Μ. Ανατολή): Data Warehouse Consultant (Σύμβουλος Τραπεζών Δεδομένων).

NHS (Εθνικό σύστημα Υγείας Μ. Βρετανίας): Data and Performance Analyst.

Ιωάννης Γκαντάρας Βιογραφικό
photo of Ντρ. Γιάννης Γκαντάρας

Ντρ. Γιάννης Γκαντάρας

Πληροφορικη

photo of Αναστασία Γκαντάρα

Αναστασία Γκαντάρα

Δικηγορος